Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ընտրել, Ընտրեց, Ընտրված
նախորդ հաջորդ

Ընտրել, Ընտրեց, Ընտրված

Երբ Տերն ընտրում է մի անձի կամ խմբի, նա սովորաբար նաև կանչում է նրանց ծառայելու: