Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վարագույր
նախորդ հաջորդ

Վարագույր

Այս բառը սուրբ գրքերում օգտագործվել է հետևյալ իմաստներով՝ (1) խորանի կամ տաճարի սենյակները բաժանող առագաստ. (2) Աստծո և մարդու միջև բաժանման խորհրդանիշ. (3) բարակ գործվածք (քող), որը մարդիկ կրում են՝ իրենց երեսը կամ գլուխը ծածկելու համար կամ (4) Աստծուց տրված մոռացկոտություն, որը խոչընդոտում է մարդկանց հիշողությունը նախամահկանացու գոյության վերաբերյալ: