Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ահարոն՝ Մովսեսի եղբայր
նախորդ հաջորդ

Ահարոն՝ Մովսեսի եղբայր

Հին Կտակարանում՝ Ամրամի և Հոքաբեդի որդին՝ Ղևիի ցեղից (Ել. Զ.16–20). Մովսեսի ավագ եղբայրը (Ել. Է.7):