Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մաքսավոր
նախորդ հաջորդ

Մաքսավոր

Հին Հռոմում կառավարության համար տուրք գանձող պաշտոնյա: Հրեաները հիմնականում ատում էին մաքսավորներին: Որոշ մաքսավորներ պատրաստակամորեն ընդունեցին ավետարանը (Մատ. Թ.9–10; Ղուկ. ԺԹ.2–8):