Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զենիֆ
նախորդ հաջորդ

Զենիֆ

Մորմոնի Գրքում՝ մի մարդ, որն առաջնորդում էր այն խումբը, որը վերադարձավ Նեփիի երկիրը. նա դարձավ նրանց թագավորը և արդարությամբ ղեկավարեց նրանց (Մոսիա 9–10):