Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սինայ Սար
նախորդ հաջորդ

Սինայ Սար

Սար Սինայ թերակղզում, որի մոտ Մովսեսը և Իսրայելացիները ճամբար էին դրել Եգիպտոսից իրենց դուրս գալուց հետո. այն անվանում են նաև Քորեբ սար (Ել. Գ.1): Այստեղ Աստված տվեց իր օրենքը Մովսեսին Իսրայելի տան համար. այստեղ նաև կառուցվեց խորանը (Ել. ԺԹ.2; Ի.18; ԻԴ.12; ԼԲ.15):