Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եփեսացիս՝ Թուղթ Առ
նախորդ հաջորդ

Եփեսացիս՝ Թուղթ Առ

Նոր Կտակարանում՝ թուղթ, որը գրվել էր Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսոսի Սրբերին: Թուղթը մեծ կարևորություն ունի, որովհետև պարունակում է Պողոսի ուսմունքները Քրիստոսի Եկեղեցու վերաբերյալ:

Ա գլուխը ներառում է ավանդական ողջույններ: Բ և Գ գլուխները բացատրում են այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են մարդկանց հետ, երբ նրանք դառնում են Եկեղեցու անդամ,– նրանք համաքաղաքացի են դառնում Սրբերին՝ մեկ Եկեղեցում միավորված հեթանոսներին ու հրեաներին: Դ–Զ գլուխները բացատրում են Առաքյալների և մարգարեների դերը, միասնության անհրաժեշտությունը և Աստծո ողջ սպառազինությունը հագնելու անհրաժեշտությունը: