Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եկեղեցու ղեկավարներին հաստատելը
նախորդ հաջորդ

Եկեղեցու ղեկավարներին հաստատելը

Եկեղեցու տեղական և բարձրագույն ղեկավարների կոչումներում ծառայողների համար աջակցություն խնդրելը: