Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մագոգ
նախորդ հաջորդ

Մագոգ

Աստվածաշնչում՝ մի երկիր և ժողովուրդ Սև ծովի մոտ: Նրանց թագավորը՝ Գոգը, կառաջնորդի Մագոգի բանակը Քրիստոսի երկրորդ գալստից առաջ վերջին մեծ պատերազմի ժամանակ (Եզեկ. ԼԸ.2; ԼԹ.6): Սուրբ գրքերում խոսվում է Հազարամյակի վերջում Աստծո բանակի և չարի բանակի միջև Գոգի և Մագոգի մեկ այլ մեծ պատերազմի մասին (Հայտ. Ի.7–9; ՎևՈՒ 88.111–116):