Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քիմբալ, Սփենսեր Վ.
նախորդ հաջորդ

Քիմբալ, Սփենսեր Վ.

Եկեղեցու տասներկուերորդ Նախագահը նրա հիմնադրումից՝ 1830 թվականից հետո: Սփենսեր Վ. Քիմբալը Նախագահ է ծառայել 1973թ. դեկտեմբերից մինչև 1985թ. նոյեմբերը: Նա ծնվել էր 1895թ. և մահացավ 1985թ., իննսուն տարեկան հասակում: