Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Տրտնջալ
նախորդ հաջորդ

Տրտնջալ

Մրմնջալ և դժգոհել Աստծո նպատակների, ծրագրերի և ծառաների դեմ: