Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծիածան
նախորդ հաջորդ

Ծիածան

Նոյի հետ Աստծո ուխտի նշան կամ խորհրդանիշ (Ծն. Թ.13–17): ՋՍԹ Ծն. 9.21–25-ը բացատրում է, որ ուխտը ներառում է խոստումներ, որ երկիրն այլևս երբեք չի ծածկվի ջրհեղեղով, որ Ենովքի Սիոնը կվերադառնա, և որ Տերը կրկին կվերադառնա բնակվելու երկրի վրա: