Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նախանձոտ, Նախանձավորություն
նախորդ հաջորդ

Նախանձոտ, Նախանձավորություն

Սուրբ գրքերում օգտագործված իմաստով նախանձոտ բառն ունի երկու իմաստ. (1) նախանձախնդիր լինել և նուրբ ու խորը զգացումներ ունենալ ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի նկատմամբ և (2) նախանձամիտ լինել մեկի հանդեպ, կամ կասկածամիտ, որ դիմացինը ձգտում է առավելություն ձեռք բերել:

Նախանձախնդիր լինելը

Նախանձամիտ և կասկածամիտ լինելը