Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ալֆա եվ Օմեգա
նախորդ հաջորդ

Ալֆա եվ Օմեգա

Ալֆան հունարեն այբուբենի առաջին տառն է. Օմեգան՝ վերջինը: Դրանք նաև անուններ են, Հիսուս Քրիստոսին տրված, և օգտագործվում են որպես խորհրդանիշ՝ ցույց տալու համար, որ Հիսուսը ողջ արարման սկիզբն է և վերջը (Հայտ. Ա.8; ՎևՈՒ 19.1):