Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բնական մարդ


Բնական մարդ

Անձնավորություն, որն ավելի շատ նախընտրում է ղեկավարվել մարմնական կրքերով, ցանկություններով, հակումներով ու զգացումներով, քան Սուրբ Հոգու հուշումներով: Այդպիսի անձնավորությունը կարող է ըմբռնել ֆիզիկական բաները, բայց ոչ հոգևոր բաները: Ադամի և Եվայի անկման հետևանքով բոլոր մարդիկ մարմնական, կամ մահկանացու են: Յուրաքանչյուր մարդ պետք է վերստին ծնվի, Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով, որպեսզի դադարի բնական մարդ լինել: