Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ռաֆայել
նախորդ հաջորդ

Ռաֆայել

Տիրոջ հրեշտակ, որը մասնակցել է բոլոր բաների վերականգնմանը (ՎևՈՒ 128.21):