Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նոյ՝ Զենիֆի որդի
նախորդ հաջորդ

Նոյ՝ Զենիֆի որդի

Ամբարիշտ թագավոր Մորմոնի Գրքում: Նա մի խումբ Նեփիացիների վրա կառավարիչ էր Նեփիի երկրում: