Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կույս
նախորդ հաջորդ

Կույս

Ամուսնության տարիքի տղամարդ կամ կին, որը երբեք չի ունեցել սեռական հարաբերություններ: Սուրբ գրքերում կույս բառը կարող է վերաբերել մեկին, որը բարոյապես մաքուր է (Հայտ. ԺԴ.4):