Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հոգու պարգեվները
նախորդ հաջորդ

Հոգու պարգեվները

Հատուկ հոգևոր օրհնություններ, որոնք Տերը տալիս է արժանի անհատներին, որ օգտագործեն իրենց օգտի և ուրիշների օրհնության համար: Հոգու պարգևների նկարագրության համար, ուսումնասիրեք Վարդապետություն և Ուխտեր 46.11–33; Ա Կորնթացիս ԺԲ.1–12; Մորոնի 10.8–18 գրվածքները: