Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երեք Նեփիացի աշակերտները
նախորդ հաջորդ

Երեք Նեփիացի աշակերտները

Քրիստոսի ընտրած Նեփիացի աշակերտներից երեքը, որոնց մասին նշվում է Մորմոնի Գրքում:

Տերը շնորհեց այս աշակերտներին այն նույն օրհնությունը, որը շնորհել էր Սիրեցյալ Հովհաննեսին, այսինքն՝ որ նրանք մինչև Տիրոջ վերադարձը մնան երկրի վրա, որպեսզի հոգիներ բերեն դեպի Քրիստոս: Նրանք փոխակերպվեցին, որպեսզի ցավ չզգան և չմահանան (3 Նեփի 28):