Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երախայրի
նախորդ հաջորդ

Երախայրի

Տարվա տվյալ եղանակին հավաքած առաջին պտուղները՝ բերքը: Հին Կտակարանի ժամանակներում դրանք մատուցվում էին Տիրոջը (Ղև. ԻԳ.9–20): Նրանք, ովքեր ընդունում են ավետարանը և հավատարիմ համբերում են մինչև վերջ, խորհրդանշաբար, երախայրի են, որովհետև պատկանում են Աստծուն: