Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մոսիա՝ Բենիամինի Հայր
նախորդ հաջորդ

Մոսիա՝ Բենիամինի Հայր

Մորմոնի Գրքում՝ Նեփիացի մարգարե, որը թագավոր դարձավ Զարահեմլայի ժողովրդի վրա: