Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ջեկսոն գավառ, Միսսուրի (ԱՄՆ)
նախորդ հաջորդ

Ջեկսոն գավառ, Միսսուրի (ԱՄՆ)

Սրբերի հավաքման վայրը վերջին օրերին. այսինքն՝ այն կենտրոնական վայրը, որտեղ նրանք կհիմնեն Նոր Երուսաղեմը (ՎևՈՒ 57–58; 82; 101.69–71; 105.28):