Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ասա
նախորդ հաջորդ

Ասա

Հին Կտակարանում՝ Հուդայի երրորդ թագավորը: Սուրբ գրքերն արձանագրում են, որ նրա «սիրտն ուղիղ էր Տիրոջ հետ իր բոլոր օրերում» (Գ Թագ. ԺԵ.14): Իր թագավորության ժամանակ նա բարձրացրեց բանակի մարտունակությունը, վայր գցեց Եթովպացիների լուծը, վերացրեց սուտ կուռքերին և ժողովրդին հորդորեց Եհովային փնտրելու ուխտ անել: (Գ Թագ. ԺԵ–ԺԶ; Բ Մն. ԺԴ–ԺԶ): Սակայն, երբ նա ոտքերից հիվանդացավ, նա չխնդրեց Տիրոջ օգնությունը և մահացավ (Գ Թագ. ԺԵ.23–24; Բ Մն. ԺԶ.12–13):