Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծույլ, Ծուլություն
նախորդ հաջորդ

Ծույլ, Ծուլություն

Անգործունյա և արդար գործերին չմասնակցող: