Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թեթեվամտություն
նախորդ հաջորդ

Թեթեվամտություն

Սրբազան բաներին անլուրջ վերաբերվելը (ՎևՈՒ 84.54):