Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Իսմայել՝ Աբրահամի որդի
նախորդ հաջորդ

Իսմայել՝ Աբրահամի որդի

Հին Կտակարանում՝ Աբրահամի և Սարայի եգիպտացի աղախին՝ Հագարի որդին (Ծն. ԺԶ.11–16): Տերը և՛ Աբրահամին, և՛ Հագարին խոստացավ, որ Իսմայելը կդառնա մեծ ազգի հայր (Ծն. ԻԱ.8–21):