Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երազ
նախորդ հաջորդ

Երազ

Երազը մի ձև է, որով Աստված իր կամքը հայտնի է դարձնում երկրի տղամարդկանց և կանանց: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր երազներն են հայտնություններ: Ոգեշնչված երազները հավատքի պտուղներն են: