Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մանուկների մկրտություն
նախորդ հաջորդ

Մանուկների մկրտություն

Պատասխանատվության տարիքից՝ ութ տարեկանից ցածր մանուկներին և փոքր երեխաներին մկրտելու ոչ անհրաժեշտ գործողություն: Տերը դատապարտում է մանուկների մկրտությունը (Մոր. 8.10–21): Երեխաները ծնվում են անաղարտ և անմեղ: Սատանան զորություն չունի փորձելու երեխաներին, քանի դեռ նրանք պատասխանատու չեն դարձել (ՎևՈՒ 29.46–47), ուստի նրանք կարիք չունեն ոչ ապաշխարելու, ոչ էլ մկրտվելու: Երեխաները պիտի մկրտվեն ութ տարեկան հասակում (ՎևՈՒ 68.25–27):