Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անհավատություն
նախորդ հաջորդ

Անհավատություն

Աստծո և նրա ավետարանի հանդեպ հավատքի պակաս: