Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հայրապետ, Հայրապետական
նախորդ հաջորդ

Հայրապետ, Հայրապետական

Սուրբ գրքերում խոսվում է երկու տեսակի հայրապետների մասին՝ (1) կարգված պաշտոն Մելքիսեդեկյան Քահանայության մեջ, որը երբեմն կոչվում է ավետարանիչ. (2) ընտանիքների հայրեր: Կարգված հայրապետները հատուկ օրհնություններ են տալիս Եկեղեցու արժանի անդամներին:

Կարգված հայրապետներ

Հայրեր