Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մելքիսեդեկ
նախորդ հաջորդ

Մելքիսեդեկ

Հին Կտակարանի մեծ քահանայապետ, մարգարե և առաջնորդ, որն ապրել է ջրհեղեղից հետո և Աբրահամի ժամանակներում: Նրան կոչում էին Սաղեմի (Երուսաղեմի) թագավոր, խաղաղության թագավոր, արդարության թագավոր (որը հենց եբրայերեն Մելքիսեդեկ անվան նշանակությունն է) և բարձրյալ Աստծո քահանա: