Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բարթողոմեոս
նախորդ հաջորդ

Բարթողոմեոս

Նոր Կտակարանում՝ Հիսուս Քրիստոսի նախնական Տասներկու Առաքյալներից մեկը (Մատ. Ժ.2–4):