Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամաղեկացիներ (մորմոնի Գիրք)
նախորդ հաջորդ

Ամաղեկացիներ (մորմոնի Գիրք)

Ուրացած Նեփիացիների մի խումբ, որը Լամանացիներին պատերազմի առաջնորդեց Նեփիացիների դեմ (Ալմա 21–24, 43):