Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սահմանադրություն
նախորդ հաջորդ

Սահմանադրություն

Վարդապետություն և Ուխտերում «Սահմանադրությունը» վերաբերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությանը, որը տրվել էր աստվածային ոգեշնչմամբ, որպեսզի ճանապարհ նախապատրաստի ավետարանի վերականգնման համար: