Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամմոն՝ Մոսիայի որդի
նախորդ հաջորդ

Ամմոն՝ Մոսիայի որդի

Մորմոնի Գրքում՝ Մոսիա թագավորի որդին: Ամմոնը ծառայեց որպես միսիոներ, որի ջանասեր ծառայությունն օգնեց բազում հոգիներ դարձի բերել դեպի Քրիստոսը: