Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Արժանավոր, Արժանավորություն
նախորդ հաջորդ

Արժանավոր, Արժանավորություն

Անձնապես արդար լինել և ընդունված լինել Աստծո և նրա նշանակված ղեկավարների առաջ: