Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Տիտոս՝ թուղթ առ
նախորդ հաջորդ

Տիտոս՝ թուղթ առ

Մինչ Պողոսը ժամանակավորապես ազատվել էր Հռոմեական բանտարկությունից, նա նամակ գրեց Տիտոսին, որը Կրետեում էր: Նամակում հիմնականում խոսվում է Եկեղեցու ներքին կարգ ու կանոնի և կազմակերպության մասին:

Ա գլխում Պողոսի ողջույններն են, ինչպես նաև հրահանգներ և ընդհանուր որակավորումներ եպիսկոպոսների համար: Բ–Գ գլուխներն ընդհանուր ուսմունքներ են և Տիտոսին ուղղված անձնական պատգամներ, թե ինչպես վարվել Կրետեի Եկեղեցու տարբեր խմբերի հետ: Պողոսը Սրբերին խրախուսել է հաղթահարել ինքնահաճությունը, խոհեմ ու հավատարիմ լինել և բարի գործեր կատարել: