Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մտքեր
նախորդ հաջորդ

Մտքեր

Գաղափարներ, մտահղացումներ և պատկերներ մարդու մտքում: Մտածելու զորությունն Աստծո պարգև է և մենք ազատ ենք ընտրելու, թե ինչպես օգտագործենք մտածելու մեր զորությունը: Այն, ինչ մենք մտածում ենք, մեծապես ազդում է մեր վերաբերմունքի և վարքի վրա, ինչպես նաև այս կյանքից հետո մեր ունեցած դիրքի վրա: Արդար մտքերը տանում են դեպի փրկություն. ամբարիշտ մտքերը տանում են դեպի նզովք: