Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աստվածաշունչ՝ Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանություն (ՋՍԹ)
նախորդ հաջորդ