Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ձայն
նախորդ հաջորդ

Ձայն

Սուրբ գրքերում օգտագործված իմաստով՝ Տիրոջ կամ նրա սուրհանդակների կողմից ասված պատգամ՝ երբեմն հստակ լսելի: Հոգու ձայնը կարող է նաև ոչ լսելի լինել և ուղղված լինել սրտին կամ մտքին: