Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ահարոն՝ Մոսիայի որդի
նախորդ հաջորդ

Ահարոն՝ Մոսիայի որդի

Մորմոնի Գրքում՝ Մոսիա թագավորի որդին: Ահարոնը ծառայեց որպես միսիոներ, որի հետևողական ջանքերն օգնեցին բազում հոգիներ դարձի բերել դեպի Քրիստոսը: