Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եվա
նախորդ հաջորդ

Եվա

Առաջին կինը, որն ապրել է այս երկրի վրա (Ծն. Բ.21–25; Գ.20): Նա Ադամի կինն էր: Եբրայերենում այդ անունը նշանակում է «կյանք» և ակնարկում է, որ Եվան առաջին մայրն էր երկրի վրա (Մովսես 4.26): Նա և Ադամը՝ առաջին տղամարդը, հավերժական փառքի կարժանանան՝ ողջ մարդկության հավերժական զարգացումը հնարավոր դարձնելու համար: