Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հավատո Հանգանակ
նախորդ հաջորդ

Հավատո Հանգանակ

Դավանանքի տասներեք կետեր, որոնց հավատում են Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամները:

Ջոզեֆ Սմիթն առաջին անգամ այն գրեց «Chicago Democrat» լրագրի խմբագիր Ջոն Վենտվորֆին ուղղված իր նամակում՝ որպես այն հարցի պատասխան, թե ինչի են հավատում Եկեղեցու անդամները: Այդ նամակը հայտնի դարձավ որպես «Վենտվորֆի նամակ» և առաջին անգամ հրատարակվեց «Times and Seasons» պարբերականում, 1842թ. մարտին: 1880թ. հոկտեմբերի 10-ին Եկեղեցու անդամների քվեարկությամբ Հավատո Հանգանակն ընդունվեց որպես սուրբ գրություն և դարձավ Թանկագին Մարգարիտի մի մաս: