Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Շնորհ
նախորդ հաջորդ

Շնորհ

Աստծուց եկող հնարավորության զորություն, որը տղամարդկանց և կանանց թույլ է տալիս օրհնություններ ստանալ այս կյանքում և ձեռք բերել հավերժական կյանք և վեհացում՝ հավատք գործադրելուց, ապաշխարելուց և պատվիրանները պահելու համար իրենց լավագույն ջանքերը գործադրելուց հետո: Աստվածային այդպիսի օգնությունն ու ուժը տրվում է Աստծո ողորմության և սիրո շնորհիվ: Յուրաքանչյուր մահկանացու մարդ աստվածային շնորհի կարիքն ունի՝ Ադամի անկման պատճառով և նաև մարդու թուլության պատճառով: