Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ի սպաս դնել
նախորդ հաջորդ

Ի սպաս դնել

Սուրբ նպատակների համար ընտրվելն ու նվիրաբերվելը: Սա որոշակի ծառայության նշանակելն է Եկեղեցու կազմակերպության շրջանակներում, որն արվում է ձեռնադրմամբ, մեկի կողմից, ով ունի պատշաճ իշխանություն: Միայն քահանայության քվորումների վրա նախագահողներն են ստանում բանալիները, երբ ի սպաս են դրվում: Կոչման համար սպասադրվող մարդկանց կարող են տրվել քահանայության օրհնություններ, բայց այդ օրհնության հետ բանալիներ չեն տրվում. դրանք տրվում են միայն քահանայության քվորումների նախագահներին: