Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հրաշք
նախորդ հաջորդ

Հրաշք

Աստծո զորությամբ կատարված արտասովոր իրադարձություն: Հիսուս Քրիստոսի գործի մեջ հրաշքները կարևոր տարրեր են: Դրանց թվում են բուժումները, մահացածներին կյանքի վերադարձնելը և հարությունը: Հրաշքները Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասն են: Հրաշքներ տեսնելու համար հավատք է հարկավոր (Մար. Զ.5–6; Մորմ. 9.10–20; Եթեր 12.12):