Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աբդիա
նախորդ հաջորդ

Աբդիա

Հին Կտակարանի մարգարե, որը կանխապատմել է Եդովմի պատիժը: Նա մարգարեացել է, հավանաբար, Հովրամի թագավորության ժամանակ (Ք.ծ.ա. 848–844 թթ.) կամ էլ Բաբելոնյան արշավանքի ժամանակ Ք.ծ.ա. 586թ.:

Աբդիայի գիրքը

Գիրք Հին Կտակարանում: Այն ունի միայն մեկ գլուխ: Նրանում Աբդիան գրել է Եդովմի անկման մասին և մարգարեացել է, որ փրկիչներ պիտի կանգնեն Սիոն սարի վրա: