Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սոդոմ
նախորդ հաջորդ

Սոդոմ

Հին Կտակարանում՝ ամբարիշտ մի քաղաք, որը կործանվեց Տիրոջ կողմից (Ծն. ԺԹ.12–29):