Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պաշտոն, Պաշտոնյա
նախորդ հաջորդ

Պաշտոն, Պաշտոնյա

Կազմակերպության մեջ իշխանության կամ պատասխանատվության դիրք, որը սուրբ գրքերում հաճախ օգտագործվում է քահանայության իշխանության աստիճանի իմաստով. կարող է նշանակել նաև տվյալ դիրքի հետ կապված պարտականությունները կամ այդ դիրքը գրավող անձը: